Avís legal

El domini www.athleticalmacelles.com pertany al Club Esportiu Athletic Almacelles, d'ara endavant Athletic Almacelles.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent a la data de la seva última actualització i es considera informació introductòria per a l'usuari relativa als productes, serveis i altres informacions incloses.

Athletic Almacelles rebutja la responsabilitat que es derivi de la utilització dels continguts i el seu dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés de manera temporal o definitiva. Athletic Almacelles rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda a aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Athletic Almacelles o no publicada sota el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web d'Athletic Almacelles. Tot i que el nostre portal es troba en un servidor segur, no podem garantir l'absència de virus, ni d'altres elements a la Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, per la qual cosa Athletic Almacelles declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre això. Tampoc no es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda a aquestes pàgines web i que es faci sense autorització d'Athletic Almacelles és una infracció que castiga la legislació vigent.

Aquestes condicions i altres textos legals d'aquest portal estan sotmesos a la legislació espanyola ia la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Lleida.